The World According to Sesame Street (2006)

Toen Sesamstraat voor het eerst uitgezonden werd op de Amerikaanse televisie hadden de makers er van het idee om het verslavende van TV te gebruiken om kinderen dingen te leren, zelfs voordat ze al naar school gingen. Het idee bleek succesvol te zijn en het programma wordt nu in 120 landen uitgezonden. Zoals je waarschijnlijk zal weten is de show niet overal hetzelfde. Er zijn 20 verschillende internationale versies die allemaal gebaseerd zijn op het originele sesamstraat maar aangepast zijn voor een bepaald land. Zo hebben we in Nederland karakters als Tommie en Ienie Minie die uniek zijn.

De documentaire volgt het ontwikkelen van nieuwe versies in drie verschillende landen, Bangladesh, Kosovo en Zuid Afrika. Alhoewel Sesamstraat een kinderprogramma vergt het opzetten van de show veel kennis van de problemen van volwassenen, omdat je het anders niet op de buis kan krijgen.

Het creëeren van een nieuwe show wordt altijd begeleid door een Amerikaans team. Ze helpen om de show aan te passen aan de lokale situatie en zorgen er daarnaast voor dat het programma voldoet aan de kwaliteitseisen. Die lokale situaties resulteren in verschillende problemen. In Bangladesh bepaalt de regering wat er op TV wordt uitgezonden en daardoor zijn er eigenlijk geen kinderprogramma’s. Het betekent veel gelobby om het mogelijk te maken te gaan uitzenden.

Daarnaast moet er bepaalt worden waar de show aandacht aan wil besteden.
De show in Zuid Afrika wilde aan kinderen uitleggen wat de risico’s van aids waren, aangezien het percentage besmette personen zeer hoog is in het land. Dit heeft geresulteerd in de eerste muppet met aids. Natuurlijk veroorzaakte dat nieuws veel ophef in het Amerikaanse nieuws, maar kijkend naar de lokale situatie kan je alleen maar concluderen dat al de kritiek voortkomt uit het niet kennen van de lokale omstandigheden en beweegredenen voor het kiezen voor dat onderwerp.
In Kosovo speelt het probleem van Serviërs en Albaniërs die elkaar niet vertrouwen, wat heel erg duidelijk wordt bij de onderhandelingen over hoe de show er moet gaan uitziet. Het resulteer in unieke beslissingen en compromissen.

The World According to Sesame Street biedt een fascinerend kijkje in de creatie van één van ‘s werelds meest bekende kinderprogramma’s. Het laat zien hoeveel moeite en tijd het kost het in een nieuw land aan te bieden. Het is belangrijk werk omdat het programma vele kinderen dingen leren die ze in sommige landen misschien nooit zullen leren omdat ze niet naar school kunnen. Daarmee ziet de wereld er volgens Sesamstraat er net een beetje beter uit.

Score: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.