La mission (2009)

La mission, een buurt in San Francisco is de buurt die Che Rivera zijn thuis noemt. Hij is een ex-crimineel die z’n tijd in de gevangenis er op heeft zitten en inmiddels als buschauffeur aan het werk is. Zijn alchoholverslaving heeft hij achter zich weten te zetten en hij heeft een goed leven, samen met zijn zoon Jes, die hij opvoedt sinds zijn vrouw overleden is. Samen met zijn vrienden komt hij elke week bij elkaar om in hun lowriders te cruisen. “Low and slow” is het motto en het gaat niet om de bestemming, maar hoe je er heen gaat.
Jes studeert hard, maar houdt een groot geheim verborgen voor zijn vader. Wanneer Che er echter achter komt loopt de spanning tussen de twee hoog op.

La mission schetst met Che het beeld van een complexe man, die zijn geweldadige levensstijl en drankgebruik achter zich wil laten, maar zich door omstandigheden genoodzaakt voelt om daar mogelijk naar terug te grijpen. Dat zijn vrienden en buurvrouw hier echter anders over denken maakt de situatie alleen maar ingewikkelder. Benjamin Bratt acteert voortreffelijk en weet zowel een symphatieke, maar tegelijkertijd een door pijn verscheurde, geweldadige vader neer te zetten.
Ook de rollen van Jes en Lena zijn zeer goed geschreven. Beide karakters zijn complex en de acteurs weten de emoties die in hen omgaan op het doek te toveren. Het geheel resulteert in een goede film over relaties, het durven kijken naar je eigen demonen en de subcultuur van lowriders.

De film gebruikt San Francisco als achtergrond, maar doet dit heel subtiel. Je zou ook kunnen denken dat het geheel zich in L.A. afspeelt.
Wanneer je meer van de lowrider cultuur wilt weten, dan is de documentaire Sunday Driver (uitgebracht door Rockstar Games) een must, met veel interviews, achtergronden en natuurlijk prachtige lowriders over deze subcultuur in Los Angeles.

Score: 7

Stuur dit artikel door:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Leave a Reply

Your email address will not be published.