Schwarzenegger compilatie

Na de trailer van the Expendables wil je toch wat meer van die actiehelden zien en dan natuurlijk vooral van Arnold Schwarzenegger.
Hier een fantastische compilatie van heel veel van zijn films:

Stuur dit artikel door:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Leave a Reply

Your email address will not be published.