Mystery Team (2009)

Het Mystery Team lost al sinds ze klein zijn mysteries op die in hun buurt gebeuren. Het gaat dan om kleine zaken, zoals wie een kikker heeft overreden. Het team bestaat uit Jason (expert in vermommingen), Duncan (de slimme) en Charlie (die de domme kracht zou moeten zijn). De jongens worden groot, maar blijven nog steeds zaken aannemen. Wanneer er een klein meisje vraagt of ze een echte zaak op willen lossen kunnen ze daar ook geen nee tegen zeggen.

De film is gemaakt door de Derrick Comedy Group. Zelf was ik niet bekend met hun werk, maar ze zijn zeer populair op Youtube. Mystery Team is hun eerste feature film.

Het duurde even voordat de film me pakte. De humor vond ik initieel niet leuk (wat natuurlijk wel zeer belangrijk is voor een komedie), maar nadat ik een gevoel had gekregen voor het soort humor dat de groep brengt veranderde dat gevoel. De humor is gebaseerd op het feit dat het team bijna volwassen is, maar zich nog steeds gedraagt als kinderen (ze vloeken niet, drinken standaard chocolademelk en lijken sommige concepten nog niet te kennen). De frictie tussen deze instelling en de personen die ze tegenkomen vormt de basis van hun humor. Er waren diverse scenes waar ik hardop heb zitten lachen. Daarbij zijn de scenes met Jason in mijn optiek de leukste. Het taalgebruik is grof en er zitten af en toe vieze dingen in, maar het geheel is hilarisch. Het is een film die ik met plezier nog een keer zou kijken.

Score: 7

Stuur dit artikel door:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Leave a Reply

Your email address will not be published.