Sharlto Copley speelt z’n rol uit District 9 nog een keer

Het doet mij een beetje aan Borat denken (klik op de foto om het filmpje te starten):

Stuur dit artikel door:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Leave a Reply

Your email address will not be published.